Sau khi khách hàng đặt hàng thành công, Ecovina sẽ liên hệ xác nhận thông tin đơn hàng (hình thức, thời gian và địa điểm nhận hàng). Sau đó sẽ giao hàng cho khách hàng sao cho phụ hợp nhất cho khách hàng theo hình thức, thời gian và địa điểm nhận hàng mà khách hàng yêu cầu

Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán trước bắng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được cung cấp trên site hoặc thanh toán sau khi nhận hàng.

Ecovina sẽ trực tiếp chuyển hàng cho khách hàng và phí vận chuyển đã ghi kèm trong hợp đông mà khách hàng đã kí từ trước.